V sobotu 2. října 2021 proběhlo v naší knihovně slavnostní vyhlášení výsledku literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. A protože to byl jubilejní 25. ročník, tak setkání bylo velice příjemné. Ceny předávala spisovatelka Radka Denemarková, která s každým oceněným autorem pohovořila a se všemi se i vyfotografovala.